Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруу тартиби


Кыйыр салыктар боюнча отчеттун формасын толтуруу жана берүү тартиби

Салык төлөөчү тарабынан товарларды ташып келүү жана кыйыр салыктарды төлөө жөнүндө арыз жана анын толтуруу тартиби

Евразия экономикалык бирлигинин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды убактылуу ташып келүү жөнүндө кабарлоо берүү жана анын тартиби