Тез издөө
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын ишинин регламенти