Тез издөө
№ 24

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө мыйзамы

2009-жылдын 23-январы