Тез издөө
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө жобо

 

Мамлекеттик салык кызматынын аймактар боюнча башкармалыгы тууралуу жобо