Тез издөө
 

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө жобо

 

Мамлекеттик салык кызматынын аймактар боюнча башкармалыгы тууралуу жобо