Тез издөө
№ 100

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын иш регламентин бекитүү жөнүндө

20 март 2020 жыл
№ 17

Салыктык каттоодон өтпөгөн жана салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчет бербеген чарбалык субъекттерди издөө жана мажбурлап жоюу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

23 январь 2020 жыл
№ 172

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын жетекчилигин аймактык салык органдарына кураторлукка бекитүү жөнүндө Буйрук

17 апрель 2018 жыл