Отчеттун
формасы
Аталышы        

Салык төлөөчүнү каттоо/кайра каттоо жөнүндө DOC STI - 166


Салык төлөөчүнүн каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө DOC STI - 167


Жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсүн берүү жөнүндө DOC STI - 168


Салык төлөөчүнүн категориясын өзгөртүү жөнүндө DOC STI - 159


Субъектти салык төлөөчүнүн белгилүү категориясына киргизүү жөнүндө DOC STI - 158