Отчеттун
формасы
Аталышы        

Кошумча нарк салыгынын төлөөчүсү катары каттоо жөнүндө REG STI – 002


Салык төлөөчүнүн арызынын негизинде кошумча нарк салыгы боюнча каттоону жокко чыгаруу жөнүндө REG STI – 004


Салык органынын чечими боюнча салык төлөөчүнүн кошумча нарк салыгы боюнча каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө REG STI – 005


Кошумча нарк салыгы боюнча салык төлөөчүнүн каттоосун жаңылыш жокко чыгаруу жөнүндө REG STI – 006


Салык органы тарабынан мурда кабыл алынган кнс салык төлөөчүсү катары каттоо тууралуу чечимди жокко чыгаруу жөнүндө REG STI – 007


Салык төлөөчүнү кыргыз республикасынын салык төлөөчүлөрдүн мамлекеттик реестринен шарттуу чыгарып салуу жөнүндө REG STI – 008