Тез издөө

Салык төлөөчү жөнүндө каттоо маалыматтары (FORM STI-024)

Салык төлөөчүнүн каттоо картасы (FORM STI-025)

Субъектти салык төлөөчүлөрдүн белгилүү бир категориясына киргизүү жөнүндө Арыз (DOC STI-157)

Салык төлөөчүнү катто/кайра каттоо үчүн Арыз (FORM STI-163)

Салык төлөөчүнүн каттосун жокго чыгаруу жөнүндө Арыз (FORM STI-164)

Жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгүн көчүрмөсүн алуу үчүн Арыз (FORM STI-165)

Жеке ишкер ишкердиктин кошумча түрлөрүн жүзөгө ашыруу жөнүндө Арыз (FORM STI-170)

Кошумча нарк салыгын төлөөчү катары каттоого Арыз (FORM STI-001)

Кошумча нарк салыгы боюнча салык төлөөчүнүн каттоосун жокго чыгаруу жөнүндө Арыз (FORM STI-003)