Бөлүмүндө тез издөө
Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруунун тартиби


Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-100) (1 февралдан баштап күчүн жоготту)

Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-100) (1 февралдан баштап күчүнө кирди)

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-101) (1 февралдан баштап күчүн жоготту)

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-101) (1 февралдан баштап күчүнө кирди)

Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-102) (1 февралдан баштап күчүн жоготту)

Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-102) (1 февралдан баштап күчүнө кирди)

Салык салынуучу кирешеси жок жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-103) (1 февралдан баштап күчүн жоготту)

Салык салынуучу кирешеси жок жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-103) (1 февралдан баштап күчүнө кирди)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеп турган же ээлеген жеке жактын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-155) (1 февралдан баштап күчүн жоготту)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеп турган же ээлеген жеке жактын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-155) (1 февралдан баштап күчүнө кирди)