МСКнын борбордук аппараты

Бишкек шаары, Чуй проспекти, 219

Ишеним телефону: (+996 312) 61-31-89

Сайттын иши боюнча суроолорго: (+996 312) 61-15-72


МСКнын борбордук аппаратынын байланыш телефондору


МСКнын аймактык башкармалыктарынын байланыш телефондору