Аймактык органдардын түзүмдөрү

Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын эркин экономикалык аймактырынын субъектилерин контролдоо башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Чүй, Талас жана Ош облустары, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча ЕАЭБдин алкагында кыйыр салыктар менен иштөө башкармалыгынын түзүмү Бишкек шаары Мамлекеттик салык кызматынын Ош облусунун Ош шаары боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары, түндүк жана түштүк региондору боюнча алкоголдук рынокту мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо боюнча башкармалыгынын түзүмү Ысык-Көл облусу Нарын облусу Чүй облусу Талас облусу Жалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу