Реклама

.

Жарандардан кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес төлөм учурунда сатуу салыгынын суммасын эсептен чыгарууну талап кылууга укуктуу

09.09.2019

Салык кызматына жарандар товарлар, жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес төлөм учурунда жеңилдик алууга укуктары боюнча түшүндүрүү өтүнүчү менен көп кайрылышат.

Ушуга байланыштуу, Мамлекеттик салык кызматы 2016-жылдын 15-июлунан тартып КНС салынуучу жана/же накталай эмес формада төлөнгөн, КНСтен бошотулган товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатууга сатуу салыгынын нөлдүк ставкасы белгиленгендигин маалымдайт.

Ушунун негизинде жарандар накталай эмес формада төлөө учурунда сатып алган товардын, жүргүзүлгөн иштин же алынган кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркынан сатуу салыгынын суммасын чыгарып салууну талап кылууга укуктуу.

Белгилей кетсек, Салык кызматы азыркы учурда салыктарды накталай эмес формада төлөө мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу боюнча  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2018-2022-жылдарга, накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча Мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын (үчүнчү этабын) ишке ашыруунун үстүндө иштөөдө.

МСКнын басма-сөз кызматы

Все новости