Тез издөө
№ 73

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын жетекчилигин аймактык салык органдарына кураторлукка бекитүү жөнүндө Буйрук

19 март 2019 жыл
№ 172

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын жетекчилигин аймактык салык органдарына кураторлукка бекитүү жөнүндө Буйрук

17 апрель 2018 жыл
№ 171

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын жетекчилигинин ортосунда функционалдык милдеттерди бөлүштүрүү жөнүндө Буйрук

15 август 2018 жыл