Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруунун тартиби


Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча отчет (FORM STI-106)

"Пайда салыгынын алдын ала суммасынын эсеби (FORM STI-107)

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-101)

Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-102)