Бөлүмүндө тез издөө
Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруунун тартиби


Салык агенти тарабынан кармалуучу киреше салыгы боюнча отчет (FORM STI - 132)

Салык агенти - орто ишкердик субъекти тарабынан кармалуучу киреше салыгы боюнча отчет (FORM STI – 133)

Салык агенти (чакан жана орто ишкердик субъекттен, коммерциялык эмес уюмдан тышкары) тарабынан кармалуучу киреше салыгы боюнча отчет (FORM STI - 134)

Салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалымат (FORM STI-017)

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалымат (FORM STI-058)

Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-100)

Салык салынуучу кирешеси жок жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-103)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеп турган же ээлеген жеке жактын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-155)