Кыргыз Республикасынын Салык кызматынын желеги жана символика белгиси 

flag

Салык кызматынын желегигр02

Салык кызматынын символика белгиси


 

Кыргыз Республикасынын Салык кызматынын желеги жана символика белгиси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 29-июнундагы N 305 токтому менен бекитилген.

Салык кызматынын желеги тик бурч формасындагы кездеме түрүндө болот. Көк-жашыл түстөгү жибек кездемеден даярдалат, кездемении узундугу 2500 миллиметр, эни 1500 миллиметр.

Кездеменин өң жак бетиндеги жогорку сол бурчуна сол жана жогорку четтеринен 300 миллиметр аралыкта Кыргыз Республикасынын Салык кызматынын ак түстөгү символика белгисинин сүрөттөлүшү жайгашкан.

Салык кызматынын символика белгиси тегерекчеге жайгашкан көк-жашыл түстөгү графикалык композиция түрүндө болот, тегеректин борборуна канатын жайып турган бүркүт жайгаштырылган. Тегеректин жогорку бөлүгүнө жарым тегерек менен бүркүттүн сүрөттөлүшүн жээктей мамлекеттик тилде "КЫРГЫЗСТАН САЛЫК КЫЗМАТЫ" деген жазуу жазылган. Композициянын борборунда Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын сакталышына кыраакы көз салып турган мамлекеттик кызматтын символу – бүркүттүн бир стилге салынган сүрөттөлүшү түшүрүлгөн.

Салык кызматынын желеги жана символика белгилери мамлекеттик бийлик органы катары – Салык кызматынын кадыр-баркынын, ар-намысынын символу жана атрибуттарынын бири болуп эсептелет.

Салык кызматынын желеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматында жана аймактык салык органдарында сакталат жана Салык кызматынын иш-аракеттери менен байланышкан салтанаттуу иш-чараларда көтөрүлөт.

Салык кызматынын желеги ошондой эле Мамлекеттик салык кызматынын имаратында жана аймактык салык органдарынын имараттарында атайын флагштокко орнотулат.

Салык кызматынын символика белгилери салык кызматынын кызматкерлеринин форма кийимдерине (кокарда, шеврон, эмблема, топчу, төш белги, курдун тогоосу ж.б.), ошондой эле Салык кызматы өз ишинде пайдалануучу папка, конверт жана башка предметтерге түшүрүлөт.

Желекти жана символика белгилерин башка органдар, адамдар пайдаланууга тийиш эмес, аларды бурмалоого, бузууга жана ушундай мүнөздөгү башка аракеттерди жасоого жол берилбейт. Жогоруда көрсөтүлгөн аракеттерди жасоодо күнөөлүү болгон адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.