Өлкө

Макулдашуунун аталышы

Кол коюлган күн жана орду

Күчүнө кирген күнү

Армения

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Армения Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда салык мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча кызматташтык жана өз ара жардамдашуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

 

Бишкек шаары

2002-жылдын 4-апрели

2002-жылдын 19 ноябры

 

Түркмөнстан

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркмөнстандын Өкмөтүнүн ортосундагы Салык мыйзамын сактоо маселеси боюнча өз ара кызматташуу жана көмөк көрсөтүү жөнүндө МАКУЛДАШУУ

 

Ашхабад шаары, 2014-жылдын 11-ноябры

2015-жылдын 14 августу

Өзбекстан

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Салык мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча кызматташуу жана өз ара жардамдашуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

 

Бишкек шаары, 2017-жылдын 5-сентябры

2017-жылдын 26 декабры

Азербайжан

Салык мыйзамын сактоо маселелери боюнча кызматташ болуу жана өз ара көмөк көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Азербайжан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы МАКУЛДАШУУ

 

Баку шаары, 2012-жылдын 30-марты

2013-жылдын 2 апрели