Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын төмөндөгү административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөө боюнча сынак жарыялайт:

 

-                     МСКнын Кара-Көл шаары боюнча башкармалыгынын начальнигинин орун басары;

-                     КРнын Өкмөтүнө караштуу МСКнын Методология башкармалыгынын салык салуу боюнча ЧУА экспертиза жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы;

- МСКнын Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча башкармалыгынын салык карыздарын өндүрүү бөлүмүнүн мажбурлап өндүрүү секторунун башчысы.

 

Бардык административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына жалпы квалификациялык талаптар

        

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

         - Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

         - Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

         - Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

         - Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

         - Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси.

 

1.           МСКнын Кара-Көл шаары боюнча башкармалыгынын начальнигинин орун басарынын квалификациялык талаптары:

1.    Кесиптик билим дэңгээли:

- жогорку кесиптик билим: экономика; финансылык;

- кошумча юридикалык билим бар болсо артыкчылыкка ээ.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик тармакта 5 жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

3.1.Билүү:

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси;

- Кыргыз Республикасынын “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө”, “Бейсалык төлөмдөр”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн тең укуктар менен тең мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамдары;

- КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-февралындагы № 100 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын Жобосу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

 

2. КРнын Өкмөтүнө караштуу МСКнын Методология башкармалыгынын салык салуу боюнча ЧУА экспертиза жүргүзүү бөлүмүнүн башчысынын квалификациялык талаптары:

1.    Кесиптик билим дэңгээли:

- жогорку кесиптик билим: экономика; финансылык.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик тармакта 5 жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

3.1.Билүү:

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси;

- Кыргыз Республикасынын “Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө”, “Акционердик коомдор жөнүндө”, “Жер казынасы жөнүндө”, “Бейсалык төлөмдөр”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн тең укуктар менен тең мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамдары;

- КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-февралындагы № 100 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын Жобосу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

 

3. МСКнын Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча башкармалыгынын салык карыздарын өндүрүү бөлүмүнүн мажбурлап өндүрүү секторунун башчысынын квалификациялык талаптары:

1.    Кесиптик билим дэңгээли:

- жогорку кесиптик билим: экономика; финансылык;

- кошумча юридикалык билим бар болсо артыкчылыкка ээ.

2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик тармакта 3 жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

3.1.Билүү:

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси;

- Кыргыз Республикасынын “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн тең укуктар менен тең мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамдары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-февралындагы № 100 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын Жобосу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

 

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтер:

- жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондук же соттолбогондук жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтер (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

- сунуш каттары (эгер бар болсо);

- ден соолук абалы жөнүндө маалым кат.

 

Документтер төмөнкү дарек боюнча 2018-жылдын 17-апрелине чейин кабыл алынат:

- Борбордук аппарат – Бишкек ш., Чүй пр. 219. Тел.: 61-46-52, 61-51-67.

 

Функционалдык милдеттер жана квалификациялык талаптар КРнын Өкмөтүнө караштуу МСКнын (www.sti.gov.kg) жана КРнын МККнын (www.mkk.gov.kg) сайттарында.